Akerøya

Akerø Fort ble bygget i 1664 og skulle forsvare nødhavnen mot svenske skip. Tordenskjold brukte havnen som base for flere av sine tokter på svenskekysten. Deler av Akerøya er sjøfuglreservat - øya er nemlig blitt en viktig rasteplass for trekkfuglene våre.

  • Vindforhold: Havnen er spesielt utsatt for nordøstlig og sørøstlig vind.
  • Fortøyningssystem: Fortøyningsringene stammer helt fra seilskutetiden og er merket som en blink. Dermed er de lette å se.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev