Akter

Bak. Den bakre delen av båten.

 • Engelsk: Abaft Aft
 • Tysk: Achtern
 • Akterskip

  Den delen av skipet som ligger bak midtskipet

  Aktertrosse

  Fortøyning som stikkes ut fra bakre del av båten og viser akterover.

 • Engelsk: Stern line
 • Tysk: Achtertros
 • Akterutseilt

  Kom for sent til skipets avgang og ble igjen i havnen etter at skipet hadde seilt.

 • Engelsk: Outsail
 • Aktre spring

  Fortøyning ut fra den bakre delen av båten og framover.

  Anker

  Redskap som brukes til å hold fast en båt og som legges på sjøbunnen. Armene er konstruert slik at de kan gripe fatt i bunnen. Ankeret forbindes med båten med kjetting eller tau. Hensikten er å holde båten i en bestemt posisjon, uten bruk av f.eks. motorkraft.

 • Engelsk: Anchor
 • Tysk: Anker
 • Ankersignal

  Lanterne eller dagsignal for båt som ligger til ankers eller lydsignal som en båt til ankers gir under nedsatt sikt.

   

  Ankerspill

  En vinsj som håndterer ankerkjettingen eller tauet og som gjør at ankeren kan heves eller senkes via et tannhjul.

 • Engelsk: Windlass
 • Autopilot

  Selvstyring. Instrument som holder båten på en gitt kurs uten menneskelig hjelp.

 • Engelsk: Autopilot
 • Tysk: Autopilot
 • Avdrift

  Forskjellen mellom den kursen man styrer og den retningen man går i når båten er påvirket av vind.

 • Engelsk: Deviation Leeway
 • Tysk: Abdrift
 • Avfarende plass

  Utgangspunktet for en seilas.

  Avstandsringer

  Elektroniske ringer på radarskjermer til hjelp for å bedømme avstand til ekko.

  Babord

  Venstre side av båten, sett aktenfra og forover.

 • Engelsk: Port
 • Tysk: Backbord
 • Båke

  Fast sjømerke av tre eller jern.

  Bakke

  Gå akterover.

  Bord hvor en mannskapsgruppe har sine plasser (maskinbakken, dekksbakken).

   

  Bakke opp

  Å bakke opp mat er å fordele den i bakker eller fat som maten serveres i.

  Ballast

  Vann eller gjenstander som legges i bunnen av en båt for å øke stabiliteten

 • Engelsk: Ballast
 • Tysk: Ballast
 • Bardun

  Tau eller vaier som støtter masten.

 • Engelsk: Backstay
 • Tysk: Achterstag
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev