Øystese, Utne, Voss, Aga, Lofthus og Granvin i Vestland fylke

Hardanger og Voss Museum – for gode opplevingar

Gå langs bryggja hos vårt fartøyvernsenter og høyr lyden av handtverkare i arbeid og kjenn lukta av sjø, tjære og glødande metall. Gå ein tur inn i verkstadene eller ro deg ein tur på fjorden.

Opplev kunst, arkitektur og eit rikhaldig program for arrangement i vårt kunsthus i Øystese. Ta ein omvising i vårt autentiske klyngetun på Aga og få historiene tett i tett, bli kjend med Hardanger si historie og folkekultur i folkemuseet på Utne, eller finn vegen opp til Voss folkemuseum og sjå panoramautsikta og Mølstertunet i tillegg til utstillinga «Utsyn mot Voss».

Anten du er liten eller stor så har Hardanger og Voss museum har eit variert tilbod. Dei fleste muséa våre har kort avstand til Hardanger- og Sørfjorden som gjer det enkelt å kome til med båt eller bil. Om sommaren er det full aktivitet og i juli held vi minikonsertar med folkemusikk i muséa våre.

Alle muséa har kafé og museumsbutikk kor du kan kjøpe eit utval av litteratur, lokale produkt, handverksartiklar, leiker og gåver.

Velkommen til oss!

Dette er Hardanger og Voss museum:

Hardanger Fartøyvernsenter (Norheimsund)
Ope heile året

Kunsthuset Kabuso (Øystese)
Ope heile året

Hardanger Folkemuseum (Utne) Ope heile året

Voss Folkemuseum (Voss)
Ope heile året

Agatunet (Aga)
Ope i sommarsesongen mai - august

Skredhaugen (Lofthus)
Ope i sommarsesongen

Granvin bygdemuseum (Granvin)
Ope etter avtale eller ved arrangement

Storeteigen bygdemuseum (Øystese)
Ope etter avtale arrangement

Hardanger Skyspacem (Øystese)
Bestill billetter her >>
Folk på omvisning Agatunet
Friluftsmuseet Utne. Foto: Christel
Ingebrigt Vik parken Kabuso, Øystese.
Foto: Elisabeth Emmerhoff
Lafteleik. Foto: Silje Ensby
Mølstertunet. Foto: Kjell Herheim
Foto: Silje Ensby
Hardanger Sky Space, Øystese. Foto: Aukse Drungiliene

Hardanger og Voss Museum – for gode opplevingar

Meld deg på vårt nyhetsbrev