Bjørnsekilen

Lille og Store Bjørnsekilen ligger på nordspissen av Borøya utenfor Tvedestrand.

  • Vindforhold: Lille Bjørnsekilen er en trygg havn. Store Bjørnsekilen derimot er noe utsatt for vestlige vindretninger.
  • Innseiling: Begge innseilinger skulle være enkle og greie. Men vær obs på en spiss stein bare noen desimeter under vannflaten i Lille Bjørnsekilen. Steinen skal ligge ca. 30 m ut fra nordre land der det ligger et vakkert hvitt landsted.
  • Fortøyningssystem: Lille Bjørnsekilen er en vakker liten havn - trygg og hyggelig. Det er fornuftig å ta feste i land på nordsiden. Tvers over kilen går det kabler, men de er merket på land. Store Bjørnsekilen er noe mer åpen. Helt ytterst på pynten finnes en fortøyningsbolt.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev