Davit

Kran som brukes til å løfte en båt, lettbåt eller andre objekter.

 • Engelsk: Davit
 • Tysk: Davit
 • Dekk

  Gulv.

  Deplasement

  Vekten av vannmengden som båten fortrenger når det flyter fritt.

  Deviasjon

  Kompassnålens avvik fra den magnetiske meridianen på grunn av metall i båten.

 • Engelsk: Deviation
 • Tysk: Deviation
 • Deviasjonskurve

  Deviasjonen endrer seg med kursen. Deviasjon registreres for forskjellige kurser, f.eks. for hver tiende grad, og fremstilles grafisk i form av en kurve.

  Differensiell GPS (DGPS)

  En utvidelse av GPS. DGPS bruker et nett av landbaserte referansestasjoner til å kringkaste forskjellen mellom posisjonene angitt av satellittsystemet og det faktiske posisjonen til stasjoenene.

 • Engelsk: Differential GPS (DGPS)
 • Tysk: Differential GPS (DGPS)
 • Dollbord

  Solid plankegang som ligger oppå dekket langs båtsidene over endene på spantene på en åpen trebåt.

  Dorge

  Dorge er en fisketeknikk som brukes for å fiske makrell. Dorgen slepes etter båten i sakte fart.

 • Engelsk: Trolling
 • Tysk: Schleppfischen Schleppangeln Trolling
 • Relatert: Dorge
 • Dracon

  Slepepose.

  Dregg

  Oftest et lite, firearmet anker til bruk i mindre båter.

 • Engelsk: Anchor
 • Dreiningspunkt

  Når vi legger roret over, vil båten svinge. Den følger da en sirkelformet kurve med dreiningspunktet som sentrum. Dreiningspunktet varierer blant annet med båtens fart.

  Drift

  Forskjellen mellom den kursen man styrer og den retningen man kommer fram i når båten er påvirket av vind.

  Drivanker

  Kjegleformet seilduksekk forbundet med for eksempel redningsflåte med et rep. Drivankeret hindrer at båten legger seg på tvers av bølgene ved motorstopp eller havari.

 • Engelsk: Sea anchor Drift anchor Drag anchor Floating anchor Drogue
 • Tysk: Treibanker
 • DSC

  Digital Selective Calling. En teknikk som gir en radiostasjon mulighet til å opprette samband med en eller flere andre stasjoner ved hjelp av digitale signaler. En viktig del av GMDSS-systemet.

  Dødsektor

  Et vinkelområde hvor observasjonsutstyr ikke kan brukes fordi noe står i veien.

  Dørk

  Innvendig gulv.

  Ekkolodd

  System for måling av dybder på sjøen. Baseres på utsending og refleksjon av lydpulser.

 • Engelsk: Echo sounding
 • Tysk: Echolot
 • Eksosmanifold

  Hulrommet på en motor hvor eksosen fra sylindrene samles før eksosen føres bort gjennom eksosrøret.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev