Brennstoffdyse

Dysen som brennstoffet går gjennom for å komme inn i sylinderen

Brest

Fortøyningene som går vinkelrett fra båtens side og inn mot fortøyningsstedet.

Brua

Styrehuset

Bruce-anker

Anker designet av Peter Bruce på 1970-tallet. Kalles også kloanker eller flukanker.

Bunker

Drivstoff til skipsmaskiner. Ordet stammer fra det skotske "bunker" som betyr kiste. På 1800-tallet ble ordet brukt for å betegne kolrummet på et fartøy. Verbet bunkre betyr å fylle drivstoff på et fartøy.

Bunnpanne

Den nederste delen av en motor.

 • Engelsk: Sump / oil pan
 • Bunnstoff

  Smøres på den delen av skroget som ligger under vann. Bunnstoff hindrer korrosjon og begrenser groe.

 • Engelsk: Anti-fouling paint
 • Bysse

  Båtkjøkken

 • Engelsk: Galley
 • Tysk: Kombüse
 • Bøye

  Fortøyningsbøye er en lukket, luftfylt beholder som er forankret i sjøbunnen og utstyrt med en festeanordning som båter kan fortøye i.

  En bøye kan også være et flytende sjømerke som er forankret i sjøbunnen. Lukket, luftfylt beholder som kan være utstyrt med klokke, toppmerker, lys, og fargekode.

 • Engelsk: Buoy
 • Tysk: Boje
 • Bøyestake

  Stake som er montert på en bøye.

  CE-merke

  CE = Communauté Eropéenne. Merket er et bevis på at båten oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt.

   

  A - Havgående båter som skal tåle en vindstyrke på mer enn 20,8 sekundmeter og en bølgehøyde på mer enn fire meter.

  B - Båter til bruk utenfor kysten. Skal tåle til og med 20,7 sekundmeter og en bølgehøyde til fire meter.

  C - Båter nær kysten. Skal tåle til og med 13,8 sekundmeter og bølger til og med to meter.

  D - Båter i beskyttet farvann. Tåler mindre enn 7,7 sekundmeter vindstyrke og til og med 0,3 meter bølgehøyde.

   

  CEN

  European Committee for Standardization.

  Chine

  Knekkpunktet der bunnen går over i båtsiden. Hard chine indikerer en vinkel med lite avrunding. Myk chine er mer avrundet.

  Clutch

  Friksjonskopling mellom motor og drivaksel.

  Cruiser

  Båt med mulighet for overnatting.

  Danforth-anker

  Anker med hengslede spisser som graver seg ned i vinkel i bunnen. Egnet for sand. Det var amerikaneren Richard Danforth som oppfant dette på 1940-tallet.

  Daumann

  Vekt som låres ned langs ankertauet for å oppnå gunstigere visning på den delen av ankertauet som er nærmest ankeret.

  Daumannsbryter eller daumannsknapp

  Innretning som får båten til å stoppe, enten ved å bryte tenningen eller stoppe drivstofftilførselen til motoren.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev