Austevoll

Austevoll
– trygge hamner i unikt øyrike like sør for Bergen

Austevoll er ein øykommune like sør for Bergen. Storslått natur, eit spennande næringsliv og nærleiken til Noregs nest største by gjer Austevoll til ein attraktiv kommune å bu i og å besøke.

  Bekkjarvik

  Tradisjonsrikt og levande handels- og sjøbruksmiljø med Bekkjarvik Gjestgiveri, butikksenter, lun gjestehamn, park, badeplass og flotte naturopplevingar. Kvar sommar er eit mangfald av kulturopplevingar i Bekkjarvik. Butikksenteret er omsorgsfullt tilpassa dei gamle sjøhusa med mange spor frå tida med sildesalting, tønnefabrikk og fiskeri. Det gamle gardsbruket i Bekkjarvik er i dag eit fantastisk parkanlegg på over 20 dekar. I hjartet av parken ligg Løo, den gamle låven på garden, som i dag er flittig i bruk til bryllaup og konferansar. Frå Bekkjarvik oppmerka stiar og steintrapper opp til kongegravene ved Kongsfjellet, 185 meter over havet.


   Villsau

   Villsauen i Austevoll er ein gamalnorsk sauerase som har levd på norskekysten i meir enn tusen år. Sauen lever ute heile året og bidreg til å halde skog- og lyngheilandskapet ved like. Villsauen vert sanka saman to gangar i året for klipping og utplukking av dyr til slakting. Kjøt av villsau skil seg frå anna sauekjøt både i smak og kjøtkvalitet. Villsauen er kraftigare i smaken og minnar meir om vilt. Du kan oppleve villsauen beite langs turstiar og hovudvegar.


    Stolmen

    Austevoll var eit av dei fyrste stadane som vart isfritt for omlag 10 000 år sidan. På Stolmen er det gjort ei mengde funn som stadfestar at dei fyrste jeger- og fangstfolka slo seg ned her i øyriket. Det er eit rikt fugleliv og mange gode fiskeplassar rundt øya. Utmarka er ope for ferdsel til fots, og ein kan fritt overnatta i medbragt telt. Stolmen har òg Stangeland Gjestegard. Her kan ein sjå på dyra, leige den innreda løa til selskap opptil 50 personar, og gardshuset er til leige med ei mindre stove til selskap og 6 doble rom.
    Kvalvåg
    Ei særprega gamal handels- og fiskerihamn med eit spanande naustmiljø og kyrkje. Rutebåten stoppar ikkje der lenger, men kaia og miljøet er i god stand. Kystkulturdagar kvar sommar. God og lun hamn.
    Monument på tysk radar- og lytteanlegg
    Tyskarane bygde eit anlegg for radar og lytting på trafikken på Stolmen under siste krig. På tuftene står i dag "Globen" – eit opplyst minnnesmerke og markering av 60 grader nord. I tillegg er plankevegen opp til Globen ferdigstilt i år, ein imponerande konstruksjon som "svevar" over terrenget, og gjer for fyrste gong minnesmerket tilgjengeleg for alle, til fot eller på hjul.


     Storebø

     Storebø er den største bygda og kommunesenteret i Austevoll. Her finn du gjestehamn, butikkar og private og offentlege servicetilbod. På tusenårsstaden ved den flotte Austevoll kyrkje er prestabustaden restaurert og rommar i dag Casa Mia restaurant. Her er det også leikeplass og park. Ved Storebø brygge er det kafé, parkområde og ei opparbeidd badestrand som ikkje minst eignar seg for småbarn og familiar. På Sentrumsbygg og Storebøportalen langs fylkesvegen er daglegvarebutikkar, klesbutikk, apotek, gullsmed og blomebutikk, og kommunale kontor. Nær Storebø finst lune uthamner og badeplassar, og det er gode turmoglegheiter på stiar og tråkk og langs vegane.


     Meld deg på vårt nyhetsbrev